Om mig

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1995. Autoriseret, Specialistgodkendt i Psykoterapi og Supervision. Jeg har efteruddanelse indenfor Gruppeanalyse og organisationspsykologi, hvorfor jeg er særligt funderet i den psykoanalytiske og psykodynamiske tilgang. Jeg har stor erfaring indenfor det kliniske område, med meget forskellige målgrupper og typer af problemstillinger. Jeg har bl.a arbejdet med forskellige former for personlighedsforstyrrelser, tilknytnings - og udviklingsforstyrrelser, afhængighedsproblematikker, flygtninge, på behandlingshjem for børn, forældrerådgivning, pårørende, supervision af psykologer og andre faggrupper, samt undervisning og konsultation på København og Roskilde Universitet.

Mit teoretiske udgangspunkt er psykodynamisk og systemorienteret. Det betyder, at der er fokus på at forstå de relationer og systemer vi som mennesker indgår i, det være sig familiesystem, uddannelsessystem, arbejdsplads og det samfund, der er rammen om os, og de særlige udfordringer det indebærer.

Det psykodynamiske perspektiv betyder at individets følelser, tanker, fantasier og erfaringer med betydningsfulde relationer inddrages. Tidligere oplevelser og erfaringer bringes med som en del af individets "indre verden" og indgår i samspillet her og nu i alle sammenhænge både i enkelt relationer, vennegrupper, familien - barndomsfamilie og nuværende,  på arbejdspladsen og i parforholdet.