Velkommen. 

Som psykolog hjælper jeg unge, voksne, par, familier og børn. Jeg har fokus på  selvudvikling og arbejder ud fra at alle har et forandringspotentiale og kan opnå større tilfredshed med sig selv og i sine relationer. Alle er forskellige, derfor indretter jeg terapien så den svarer til dig og dine problemstillinger. Det kan være du oplever stress, angst, depression, mindreværd, skyldfølelse, konflikter, vrede, tab eller sorg. Du kan gennem terapien opnå en større forståelse og anerkendelse af dig selv, dine følelser, behov og reaktioner og dermed en anden klarhed og større handlekraft i forhold til dig selv og i dine relationer til kolleger, familie og venner.

Metode.

Grundlæggende arbejder jeg ud fra, at mennesker har brug for at blive set, lyttet til og forstået. Det skaber tryghed og mod til at udforske sig selv og de muligheder man har. Jeg lægger vægt på at støtte udforskningen af relationer i terapien, til sig selv og andre. I samtalen tager jeg udgangspunkt i den aktuelle situation og hvordan du har det her og nu, dine tanker, følelser, erfaringer og handlemønstre og hvordan disse kan forhindre dig i at gøre det du gerne vil. Nogle gange er udfordringerne større end vi lige selv kan klare og vi har brug for hjælp til at få nye perspektiver.

Refleksion er det vigtigst "værktøj" i terapi. Refleksioner tager oftest form af fortælling om en selv og en selv i relation til andre. Det første skridt vil ofte være at komme til klarhed over, hvordan nuværende følelser og adfærd kan dikteres af tidligere oplevelser. Formålet er at opnå større frihed fra uønskede mønstre der kan være såvel bevidste som mere ubevidste. Der lægges vægt på at skabe løsninger og nye handlemuligheder.

Jeg tilbyder 

Parterapi

Parterapi kan blive nødvendigt i de fleste parforhold. Man glemmer at lytte til hinanden, taler forbi hinanden, føler sig ikke set, hørt og forstået - og bruger energien på at forsvare sig eller angribe hinanden. Måske opstår der en magtkamp, skænderierne vokser eller tavsheden bliver tung - og nærvær og nærhed forsvinder og kan blive til kulde. Konflikterne forbliver uløst, og det bliver nemt at give hinanden skylden for problemerne og ens utilfredshed.

Problemerne kan også resultere i manglende erotik, seksuelle problemer, jalousi og utroskab. 

Andre årsager til parterapi kan være at I hver især overvejer skilsmisse. Det kan være problemer omkring opdragelse og sammenbragte familier.

Mange par venter meget længe før de går i parterapi - det er godt at henvende sig hurtigst muligt, før jeres problemer vokser sig større og bliver mere fastlåste og svære at forandre.

Individuel terapi

Der kan være mange grunde til at man kan have brug for samtaler med en psykolog. De udfordringer, som folk kommer med, kan være meget forskellige. Det kan være specifikke tilstande som angst, depression eller stress. Det kan handle om følelsen af mindreværd, skyldfølelse, ensomhed, ked af det hed eller vrede, der påvirker hverdagen og relationer. Det kan være, at der er sket noget voldsomt, en krise, et tab og sorg. 

Det kan også være udfordringer i parforholdet eller familien og i forhold til ens børn/unge. Det kan være som pårørende til alvorligt syge eller til personer med afhængighed. 

Men det kan også være et ønske om at udvikle sig personligt, at give slip på gamle følelser og mønstre og få nye perspektiver og handlemuligheder.

Nogle forløb er kortvarige og fokuserer på en enkelt problemstilling, imens andre forløb er længerevarende og mere dybtgående.

Supervision/konsultation

Supervision kan være individuelt og i gruppe. Det kan vedrøre faglige spørgsmål, sagssupervision, samarbejdsrelationer, stressperioder, forandringsprocesser, egen rolle udfordringer og varetagelse af denne, egen praksis og andet.

Supervision af psykologer med henblik på at opnå autorisation, eller godkendelse som specialist- og supervisor.

Faggrupper der arbejder med behandling og rådgivning af børn, unge og voksne patienter og klienter.

Supervisionen tager udgangspunkt i en psykodynamisk forståelsesramme set i en systemisk sammenhæng. Det betyder, at der lægges vægt på forståelse af samspillet mellem opgave, rolle og person og de betingelser individer indgår i og de dynamiske relationer mellem disse. Personers følelser, tanker og erfaringer med betydningsfulde relationer inddrages. Samt de roller vi kan have eller tage i de forskellige sammenhænge vi indgår i. 

Kontakt

Psykolog Pia Luna Hansen

Psykologisk Konsultation

Adresse: 

Psykologhuset Vesterport Vesterbrogade 40, 4. sal, 1620 København V.

Mobil: 2624 6796 i dagtimerne

Mail: pialunahansen@protonmail.com